jgray@natchitochestimes.com

Motel 6

lifestyleeditor@natchitochestimes.com